REVIZE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Revize technických zařízení a infrastruktury

KONTROLA STAVEB

Kontrola staveb a budov

PORADENSTVÍ

Poradenství pro zodpovědné a efektivní podniky

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání pracovníků

INSPECTUM | Partner pro bezpečnost a hospodárnost

Jsme specialisté v oblasti pravidelných kontrolních činností (revizí) technických zařízení, infrastruktury, energetického managementu, inspekce staveb a budov. Poskytujeme poradenství v Optimalizaci investic a eliminaci rizik (BOZP, PO, ISO, ENVIRO, ENERGO, DIGITAL). Pro naše klienty realizujeme pravidelná školení a vzděláváme jejich pracovníky v těchto oblastech. Poskytujeme aplikace a datová centra pro sdílení dat a řízení agendy dané problematiky.

Poskytujeme pravdivé informace a užitečná řešení

Doporučujeme : Ušetřete na výstavbě a provozu budov díky systému INSPECTUM
Optimalizace nákladů na výstavbu – úspora nákladů i 20%
Optimalizace nákladů na provoz staveb – úspora nákladů i 25% měsíčně
Energetický management pro vaši firmu – úspora nákladů každý měsíc
Periodické revize technických zařízení – splnění legislativní povinnosti, eliminace rizika
Průkaz energetické náročnosti, energetický audit, energetický posudek

Naší ambicí je být nejlepší expertní společností poskytující naprosto nezávislé inspekční služby v oblasti technických zařízení, infrastruktury a staveb. Současně vytváříme instituci, která poskytne vzdělávání a pravidelné testování znalostí pracovníků na špičkové úrovni.

 • Inspekční organizace poskytující pravdu a užitek.
 • Šetříme vám peníze každý den.
 • Komplexní služba, všechny druhy revizí tech. zařízení – Jeden obchodní partner
 • Máme globální přesah a spolupracujeme s řadou subjektů na mezinárodní úrovni
 • Eliminujeme rizika a zajistíme právní zastupování
 • Evidujeme a kontrolujeme odstraňování zjištěných závad.
 • Trvale vzděláváme a testujeme vaše pracovníky
 • Vyzvěte nás prosím ke spolupráci.
 • Optimalizujeme stavby – snižujeme náklady na výstavbu a provoz
 • Eliminujeme rizika, sankce a škody.
 • Chráníme lidský život – Snižujeme v organizacích počty pracovních úrazů
 • Úspora nákladů – řídíme energetiku a snižujeme energetickou náročnost
 • Flexibilita a kontrola – Dokumentaci sdílíte v zabezpečeném datovém centru
 • Sledováním expirací hlídáme vaše legislativní povinnosti.
 • Poskytujeme a zajišťujeme pravdivé informace o stavu vašeho majetku a aktiv.
Případové studie